FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

Ny version av ERIT

Nu finns den nya versionen av ERIT på både sidan för B.R.A och BORIS.
​Var god se de nya filerna för ERIT samt tillhörande dokument på respektive sida.
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/materielritningar/Sidor/Startsidemall.aspx
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/anlaggningsdokumentation/Sidor/Startsidemall.aspx
MASEL
2020-11-11

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.