FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

Ny Produktionsmiljö för Bokpublikationer

Nu finns uppdaterade FrameMaker-mallar för framtagning av bokpublikationer publicerade på logistikportalen.

Mallpaketet kallas Produktionsmiljö 3 Bokpublikationer och presenteras i SharePoint. Till skillnad mot tidigare så laddas inte produktionsmiljön ner som en enhet utan varje mall laddas ner för sig, och respektive malls layout kan förhandsgranskas med en pdf-fil.

Innan årsskiftet 2017/2018 kommer även ett begränsat urval av Word-mallar att publiceras i logistikportalen.

ULYJO
2017-11-10

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.