FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

Leveranser av Teknisk Information under semesterperioden

Tidigare år har mängden inkommande ärenden visat sig vara lägre än normalt under semesterperioden, Combitech kommer därför anpassa bemanningen för vecka 27-31.

Samtliga tjänsteprodukter kommer vara bemannade, men svarstiderna kan bli något längre. Var noggrann med att använda funktionsbrevlådorna, då alla handläggare inte kommer vara på plats hela perioden.

Vet ni om att ni har deadlines under perioden, kontakta Combitech redan nu så de kan hjälpa er i god tid.
Funktionsbrevlådor:
tekniska.order@combitech.se,
materielforteckningar@combitech.se och
materielritningar@combitech.se.

Övriga frågor om Teknisk Information – Materieldata på adressen ilsstod@fmv.se.
MASEL
2021-06-11

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.