FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

Informationssamling kring materielpublikationer

Nu har vi samlat information kring hantering av materielpublikationer i logistikportalen.

Samlingen finns under rubriken Tjänster och produkter. Samlingen omfattar beskrivningar, regelverk, mallar och programvara. Här finns även en förteckning öven aktuella materielpublikationer inklusive den kontinuerligt uppdaterade listan "Tillkomna och Upphävda Publikationer".

Samlingen inkluderar Regelverk FMV Materielpublikationer som ska ses som en uppdatering av FMV Handbok Materielpublikationer.

Du hittar en genväg till samlingen här: https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/materielpublikationer/

STROS
2016-12-08

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.

​Informationssamlingen innehåller även Regelverk FMV Materielpublikationer