FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

Informationssamling kring Materielritningar

Nu har vi samlat information kring hantering av materielritningar i logistikportalen.
Samlingen finns under rubriken Tjänster och produkter. Samlingen omfattar beskrivningar, handböcker och programvara.

Du hittar en genväg till samlingen här: https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/materielritningar                      

STROS
2016-12-08

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.