FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

ILS-portalen publiceras

Nu lanseras en ny sida på Logistikportalen som sammanhåller ILS-området. Sidan omfattar FMV Inriktning ILS och ILS-portalen. Dessa ytor ska stödja FMVs verksamhet inom ILS-området.

​FMV Inriktning ILS ska stödja personal på alla nivåer inom FMV med inriktningar och stöd vid planering samt genomförande av ILS-verksamhet.

ILS-portalen är en webbplats som syftar till att beskriva ILS-arbetet. Portalen kompletterar FMV VHL avseende ILS-aktiviteter relaterat till kärnprocessen och FMV Inriktning ILS.

Vid frågor och förbättringsförslag, kontakta FMV Kundtjänst Verksamhetsstöd.


OALI
2022-04-14

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.

​​Nås endast av användare med SFAP eller EX-konto och särskild behörighet.