FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

Flytt av GoF REG med start den 28 november

Förberedelser inför flytt av GoF REG till ny miljö är slutskedet.

Den planerade flytten kommer ske med början onsdag 28/11 klockan 17.00 då systemen PDR, REF och GoF WEB kommer stängas ned för användare.

Vi uppmanar användare att undvika att ha förnödenheter utcheckade när systemet stängs ned.

​Under perioden 29/11-2/12 kommer det ej gå att logga in i ovanstående system och vi hänvisar till TIA GoF för att söka information avseende förnödenheter.

Planen är att systemen skall bli tillgängliga under måndagen den 3/12.

Observera att inloggningsförfarandet kommer bli förändrat så för användare som loggar in via SFAP kommer en ny adress att gälla (https://gofweb.fmvpubl.se)

För övriga användare nås GoF via FMV systemportal (https://portal.fmvpubl.se)

Användarnamn är samma som ert Landa-ID och lösenordet är samma som ert lösenord i FMV systemportal.

Observera enligt tidigare utskick att användare som inte har tillgång till PDR måste ansöka om behörighet till GoF WEB för att kunna skapa generiska rapportunderlag.

För er som endast har använt GoF WEB för att söka uppgifter hänvisar vi till TIA GoF (http://tia.fmv.se/tiagof/)

För mer information se även Insidan och Logistikportalen

Med vänlig hälsning

Systemadministratören

PEXJ
2018-11-27

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.