FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

Fastställande av TO för materiel i vidmakthållandeskede

Nyheter gällande Tekniska Order och Materielpublikationer för materiel i vidmakthållandeskede.
Fastställande av Teknisk Order (TO) för materiel i vidmakthållandeskede beskrivs i 19FMV1247-6:1. Förtydligande av hanteringen för handläggare på FMV, finns publicerat på logistikportalen, under sidan för Tekniska Order. Blankett för publiceringsbeslut (ersätter fastställandebeslut för materielpublikation för materiel i vidmakthållandeskede) finns även den på logistikportalens sida för blanketter.​

HAKAL
2019-04-30

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.
Hantering av TO för materiel i vidmakthållandeskede