FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

FMV PLM publiceras

Idag publiceras webbplatsen PLM på Logistikportalen.

​​

Området Produktlivscykelhantering (PLM, Product Lifecycle Management) omfattar alla aspekter av en produkts livscykel och är en central funktion genom materielförsörjningsprocessen. Idag stöds denna process av ett flertal digitala system, som stödjer FMV såväl som Försvarsmakten i att skapa ordning och reda samt spårbarhet i en produkts livscykel.

Inom PLM-området införs nu ett nytt IT-stöd, Teamcenter från Siemens. Teamcenter är ett sammanhängande PLM-system som berör alla aspekter av en produkts livscykel.

Support inom förvaltningsområde PLM kanaliseras via funktionsbrevlåda FMV Kundtjänst Verksamhetsstöd, verksamhetsstod@fmv.se

Webbplatsen PLM hittar du här: https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/plm/


OALI
2022-05-20

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.