FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

Ny FAQ-webbplats publicerad på Logistikportalen

Nu finns alla (drygt 300 st) FAQ:er från ärendehanteringsverktyget VSDLs databas samlade, sök- och filtrerbara för alla på Logistikportalen i en gemensam produkt. Här hittar du frågor och svar inom de allra flesta av tjänsteområdena inom Verksamhetsstöd. Tjänsten har också funktion för att skapa ärenden till kundtjänsten om man inte hittar svar på sin fråga bland befintliga FAQ:er.

​Målet har varit att återanvända de frågor och svar som dagligen hanteras i FMV Kundtjänst Verksamhetsstöd, samt att samla de befintliga FAQ:er som finns på olika platser på Logistikportalen till ett ställe. Detta för att effektivisera sökandet för användare och avlasta kundtjänst och specialister ytterligare, med bibehållen service.    

FAQ-webbplatsen kommer i två versioner, en publik och en inloggningsskyddad. Det är just nu ​ingen skillnad i vilka FAQ som är publicerade för respektive version. Det som skiljer är hur man återkopplar/ställer en fråga till FMV Kundtjänst Verksamhetsstöd med hjälp av en självbetjäningsfunktion, när man inte hittar svar på det man söker bland befintliga FAQ:er. I den publika versionen öppnas ett mail i förvald epost-klient med förifyllda uppgifter enligt filtreringsval i sökformuläret, vilket underlättar tolkningen av ärendet i kundtjänsten. I den inloggningsskyddade öppnas ett formulär istället och ett ärende skapas direkt i VSDL hos kundtjänsten, vilket betyder att tiden innan ärendet aviseras hos specialist blir kortare.

FAQ-webbplatsen uppdateras regelbundet veckovis med nya och förändrade FAQ:er från VSDL. ​

Länk: FMV Kundtjänst Verksamhetsstöd


OALI
2023-12-05

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.

​​