FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

Digital signatur i beslutsblanketter

Nu har blanketterna BFM, BPM och BUM fått celler för digital signering vid fastställelse i Platina.
MASEL
2021-03-15

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.