FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

Demonstrationsfilmer Teamcenter

Är du intresserad av hur Teamcenter kommer att se ut och fungera? Norma PLM har nu skapat flertalet demonstrationsfilmer över systemet som publicerats här på Logistikportalen.

Teamcenter är ett etablerat systemverktyg för produktlivscykelledning, som kommer att ersätta hela eller delar av FMV:s gamla system, PDR, REF, GOF Reg, GOF Web, PSUHP, PMF, DITO etc. Införandet av Teamcenter syftar till att effektivisera hanteringen av produktdata, samt att effektivisera informationsutbyte med Försvarsmakten och industrin.

Nya Webbplats Teamcenter, FMV PLM innehåller i dagsläget åtta demonstrationsfilmer där du får en första inblick i hur systemet fungerar samt hur olika funktioner kan komma att se ut. Tänk dock på att arbetet med Teamcenter fortfarande pågår så att både beskrivna arbetssätt/flöden och visuella element kan ändras.OALI
2021-08-26

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.