FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

Öppet i FMV Kundtjänst Verksamhetsstöd under jul och nyår

FMV Kundtjänst Verksamhetsstöd kommer vara bemannad under helgfria vardagar under jul- och nyårshelgernaFMV Kundtjänst Verksamhetsstöd (verksamhetsstod@fmv.se) kommer att vara bemannad under vardagar under jul- och nyårshelgerna. Det innebär att inkommande ärenden kommer att lottas ut till funktionsroller i förvaltningen och registreringsmail kommer returneras till frågeställaren.
Notera dock att svarstiderna kan vara längre under perioden, då specialistkompetens inom specifika områden kan saknas p.g.a. semester.​


OALI
2023-12-19

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.

​​