Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Försvarets materielverk

Materielpublikationer Materielpublikationer

FMVs portal för stödlogistik

Loglogo

 Innehållsredigeraren ‭[2]‬

FMV Materielpublikationer

FMVs materielpublikationer är en del av den tekniska dokumentation som erfordras för en rationell underhållstjänst och användning av Försvarsmaktens materiel och förnödenheter.
Vid framtagning och fastställande av en materielpublikation krävs att vissa rutiner följs. Dessa beskrivs i regelverket nedan. Det finns även en lathund (öppnas i ny flik) för publikationsansvariga.
Hjälpmedel för produktion av materielpublikationer som återfinns på denna sida är:

  • DITO (Digitala Tekniska Order)
  • PMF (Produktionsmiljö MaterielFörteckningar)
  • FMV produktionsmiljö för bokpublikationer
  • MVIF (MaterielVård Inom Försvarsmakten)

Försvarsmakten har fastställt Försvarsmaktens Handbok Publikationer 2021. I handboken finns ingående beskrivningar av olika publikationstyper. Gällande materielpublikationer som Försvarsmakten har designansvar för i vidmakthållandeskedet pågår arbete för att klarlägga hur Försvarsmaktens styrningar ska bli gällande för FMV. Intill dessa att överenskommelse har nåtts gäller Regelverk FMV Materielpublikationer.

Alla nu gällande materielpublikationer redovisas i FMV's materielpublikationsförteckning. Tillkomna och upphävda publikationer redovisas i TUP som sammanställs utifrån fastställande-/upphävandebeslut samt avvecklingsskrivelser.

Under "Materielförteckningar" nedan finns länk till TIA MF för SFAP, FMV-portal och FMV's industrinät. I TIA MF presenteras fastställda sats- och tillbehörslistor samt reservdelskataloger. TIA MF uppdateras dagligen.

Under "Tekniska Order" nedan finns länk till DITO för SFAP, FMV-portal och FMV's industrinät. I DITO presenteras fastställda och upphävda tekniska order. DITO uppdateras dagligen.

Under "MVIF" nedan finns länk till MVIF. I MVIF presenteras gällande materielvårdsscheman.

Gällande beställning av materielpublikationer hänvisas till FMV bibliotek.

  
  
Beskrivning
  
  
  
  
http://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/mpub.png
Regelverket för FMV Materielpublikationer
http://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/mpubNavigering på sidan
Tekniska Orderhttp://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/TO_lila_kugghj_150.png
Nås endast av användare med externt användarkonto eller SFAP.
https://logp.fmv.se/tjansterprodukter/materielpublikationer/TO/Sidor/Start.aspxNavigering på sidan
TO-mallarhttp://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/TO_lila_kugghj_150.png
Förteckning över TO-mallar i Word-format.
http://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/materielpublikationer/to/Sidor/TO-mallar.aspxNavigering på sidan
http://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/MViF.png
Innehåller info om MVIF och länk till MVIF-online.
Öppnas i ny flik.
http://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/MViF/Sidor/Startsidemall.aspxNavigering på sidan
http://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/PMF_logo_150.png
Information om materielförteckningar och länkar till TIA
http://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/materielpublikationer/materielforteckningarNavigering på sidan
http://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Papper_TUP.png
Tillkomna och upphävda publikationer baserat på fast-ställande-/upphävande-beslut samt avvecklingsskrivelser
http://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/materielpublikationer/Delade%20dokument/Tillkomna_upphavda_publ.xlsNy flik
http://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Papper_MPF.png
Alla fastställda aktuella materiel-publikationer
http://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/materielpublikationer/Delade%20dokument/Materielpublikationsforteckning.xlsNy flik
http://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/materielpublikationer/PublishingImages/Bokpublikationer.png
Produktionsmiljö för FMV bokpublikationer
Produktionsmiljö för FMV bokpublikationerNavigering på sidan
http://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/materielpublikationer/PublishingImages/Tryckoriginal_pdf.png
Inleverans tryckoriginal - Rutin för att leverera in digitala tryckoriginal
http://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/materielpublikationer/Sidor/Tilltryckning.aspxNavigering på sidan
http://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/materielpublikationer/PublishingImages/Mtrlpublvmh_knapp.png
Nås endast av användare med med externt användarkonto eller SFAP.
https://logp.fmv.se/tjansterprodukter/materielpublikationer/Materielpublikationer%20VMH-skede/Sidor/Startsida.aspxNavigering på sidan
S1000Dhttp://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/S1000D_start.png
Information om S1000D och hur det används på FMV.

Publiceras inom kort.
http://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/S1000D_start.pngNavigering på sidan
http://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/materielpublikationer/PublishingImages/Webbvisare%20S1000D.png
Information om Webb-visare för S1000D
http://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/materielpublikationer/Sidor/WEBB-visare-S1000D.aspxNy flik
Markering sekretess och säkerhetsskyddsklass
Information om markering av sekretess och säkerhetskyddsklass
http://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/materielpublikationer/Sidor/Sekretessmärkning.aspxNy flik

 Innehållsredigeraren ‭[1]‬