Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Försvarets materielverk

Materielpublikationer Materielpublikationer

FMVs portal för stödlogistik

Loglogo

 Innehållsredigeraren ‭[2]‬

FMV Materielpublikationer

FMVs materielpublikationer är en del av den tekniska dokumentation som erfordras för en rationell underhållstjänst och användning av Försvarsmaktens materiel och förnödenheter.
Vid framtagning och fastställande av en materielpublikation krävs att vissa rutiner följs. Dessa beskrivs i regelverket nedan. Det finns även en lathund (öppnas i ny flik) för publikationsansvariga.
Hjälpmedel för produktion av materielpublikationer som återfinns på denna sida är:

  • DITO (Digitala Tekniska Order)
  • PMF (Produktionsmiljö MaterielFörteckningar)
  • FMV produktionsmiljö för bokpublikationer
  • MVIF (MaterielVård Inom Försvarsmakten)

I "Regelverk FMV materielpublikationer" finns ingående beskrivningar av de olika publikationstyperna och för de materielpublikationer i vidmakthållandeskede som Försvarsmakten har designansvar för så finns information gällande det i Försvarsmaktens Handbok Publikationer 2020.

Alla nu gällande materielpublikationer redovisas i FMV's materielpublikationsförteckning. Tillkomna och upphävda publikationer redovisas i TUP som sammanställs utifrån fastställande-/upphävandebeslut samt avvecklingsskrivelser.

Under "Materielförteckningar" nedan finns länk till TIA MF för SFAP, FMV-portal och FMV's industrinät. I TIA MF presenteras fastställda sats- och tillbehörslistor samt reservdelskataloger. TIA MF uppdateras dagligen.

Under "Tekniska Order" nedan finns länk till DITO för SFAP, FMV-portal och FMV's industrinät. I DITO presenteras fastställda och upphävda tekniska order. DITO uppdateras dagligen.

Under "MVIF" nedan finns länk till MVIF. I MVIF presenteras gällande materielvårdsscheman.

Gällande beställning av materielpublikationer hänvisas till FMV bibliotek.

  
  
Beskrivning
  
  
  
  
Regelverk FMV Materielpublikationerhttp://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/mpub.png
http://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/mpubNavigering på sidan
Tekniska orderhttp://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/TO_lila_kugghj_150.png
Tekniska order - nås endast av användare med behörighet
http://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/materielpublikationer/toNavigering på sidan
MVIFhttp://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/MViF.png
Innehåller info om MVIF och länk till MVIF-online.
Öppnas i ny flik.
http://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/MViF/Sidor/Startsidemall.aspxNavigering på sidan
Materielförteckningarhttp://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/PMF_logo_150.png
http://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/materielpublikationer/materielforteckningarNavigering på sidan
Tillkomna och upphävda publikationer.http://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Papper_TUP.png
Baserat på fast-ställande-/upphävande-beslut samt avvecklingsskrivelser
http://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/materielpublikationer/Delade%20dokument/Tillkomna_upphavda_publ.xlsNy flik
Materielpublikations-förteckninghttp://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Papper_MPF.png
Alla fastställda aktuella materiel-publikationer
http://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/materielpublikationer/Delade%20dokument/Materielpublikationsforteckning.xlsNy flik
Produktionsmiljöhttp://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/materielpublikationer/PublishingImages/Bokpublikationer.png
Produktionsmiljö för FMV bokpublikationer
Produktionsmiljö för FMV bokpublikationerNavigering på sidan
Inleverans tryckoriginalhttp://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/materielpublikationer/PublishingImages/Tryckoriginal_pdf.png
Rutin för att leverera in digitala tryckoriginal
http://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/materielpublikationer/Sidor/Tilltryckning.aspxNavigering på sidan
Materielpublikationer i VMH-skedehttp://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/materielpublikationer/PublishingImages/Mtrlpublvmh_knapp.png
Hantering av Materielpublikationer i vidmakthållandeskede
http://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/materielpublikationer/Sidor/Materielpublikationer-VMH-skede.aspxNavigering på sidan
Webb-visare S1000Dhttp://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/materielpublikationer/PublishingImages/Webbvisare%20S1000D.png
Information om Webb-visare för S1000D
http://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/materielpublikationer/Sidor/WEBB-visare-S1000D.aspxNavigering på sidan

 Innehållsredigeraren ‭[1]‬