FMVs portal för stödlogistik

Loglogo

​​​Introduktionsfilmer, demofilmer, lathundar och skärmklipp Teamcenter PLM

FMV ska under de närmaste åren modernisera och standardisera myndighetens IT-stöd och leverera ett centralt och sammanhållet IT-systemlandskap. Det är i huvudsak stödsystem för ekonomi, inköp, projekt, produktdatahantering samt uppföljning och analys som byts ut.

Planerad driftsättning för FMV:s nya PLM-system Teamcenter är 23 maj. Systemet kommer i ett första skede framför allt att användas för:

  • Förnödenhetsdatahantering
  • Materielunderhållsplanering
  • Hantering av teknisk order
  • Att läsa produktrelaterad information

  
  
Beskrivning
  
  
  
  
Förnödenhetsdata-hanteringhttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/PLM.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/teamcenter/Sidor/F%C3%B6rn%C3%B6denhetsdatahantering.aspxNavigering på sidan
Materielunderhålls-planeringhttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/PLM.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/teamcenter/Sidor/Materielunderh%C3%A5llsplanering.aspxNavigering på sidan
Tidigare demonstrationsfilmerhttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/PLM.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/teamcenter/Sidor/Start.aspxNavigering på sidan