FMVs portal för stödlogistik

Loglogo

​Materielritningar

Allmänt

Materielritningar är det konstruktionsunderlag som levereras till FMV vid upphandling av system till Försvarsmakten (FM). Alla materielritningar som levereras
förvaltas i system BORIS ​(undantag är sekretessklassificerade ritningar som hanteras via dialog med nedanstående mailadress).

Varje unik version av ett dokument ska levereras i ett arkivbeständigt format. Arkivformatet ska vara PDF/A-format.

Till varje dokument kan också filer levereras i s.k. produktionsformat. Med produktionsformat menas formatet som används av den programvara där originalfilen skapas. Produktionsfiler ska levereras till BORIS om FMV/FM äger konstruktionen.

Vid frågor kontakta: materielritningar@combitech.se

Postadress:
Materielritningar
Combitech AB
Technical Information Solutions
351 80 Växjö

 Vid inleverans till BORIS, följ ERIT-Inleverans till BORIS-BRA.pdf och installera ERIT. Installationsfilerna finns i ERIT_BORIS_Setup_1.3.1.zip.

 För alternativ inleverans till BORIS, följ Anvisning leveransfil BORIS.pdf och använd leveransfil xxx.xls

​Boris instruktioner, leverans- och installationsfiler


Användarhandbok BORIS.pdf
​Användarhandbok för system BORIS
Leveransbeskrivning BORIS / B.R.A (Sv).pdf
​​Instruktion för inleverans till BORIS
Instruction for delivery to BORIS / B.R.A (En).pdf
​​Instruction for delivery to BORIS
ERIT-Inleveran​s till BORIS-BRA.pdf
​Beskrivning av ERIT
ERIT_BORIS_Setup_1.3​.1​.zip
​ERIT installationsfiler
Anvisning leveransfil BORIS.pdf
​Anvisning för leveransfil i Excelformat
leveransfil_xxx.xls
Leveransfil i ExcelformatHistorik

Ritningshanteringen inom FMV och FM har gått från egna ritkontor och ritningsarkiv för fullformatsritningar via mikrofilmsystem till dagens helt digitala hantering.

Under 70- och 80-talet utdeponerades arkiven till centrala verkstäder och marinkommandon. Stödsystem för att hålla reda på ritningarna var system MAX , driftställe dåvarande Telub i Växjö. Samtliga ritningar mikrofilmades under samma period. Stödsystemet hette Mikrorit, driftställe FMV i Stockholm. System BORIS ersatte dessa två system 1993. 1995 började digitala leveranser från industrin. Mellan 1995 och 1998 digitaliserades ett arv på en miljon ritningar.

Stödsystem - BORIS

BORIS har idag ca 1000 användare inom FMs förband, skolor och verkstäder samt FMV och försvarsindustrin. Användarna ställer krav på BORIS via systemets felrapport-/önskemålsrutin. Mejlfunktion används för extern kommunikation med användarna.

Informationsstruktur:

  • Objekt är förrådsbeteckningar som importeras från system GoF.
  • För de förrådsbeteckningar som används i BORIS är BORIS intressentsystem till GoF.
  • I BORIS lagras ca 2 000 000 ritningar.

Behörighet

Alla digitala ritningar i BORIS är öppna. Ritningarna är grupperade per materielsystem. Handläggare får behörighet till de MS man arbetar med.

Behörighetsbegäran skall meddelas skriftligt genom mejl till cfsfmvpubl@fmv.se med uppgifter om namn, företag, avdelning, adress, tfn, och mailadress. För anslutning via KLAS-lösningen ange även användarnamn för inloggning i KLAS.​

  
Det finns inga objekt att visa i den här vyn av listan Nyheter.