FMVs portal för stödlogistik

Loglogo

​Materielritningar

Allmänt

Materielritningar är det konstruktionsunderlag som levereras till FMV vid upphandling av system till Försvarsmakten (FM). Alla materielritningar som levereras
förvaltas i system BORIS ​(undantag är sekretessklassificerade ritningar som hanteras via dialog med nedanstående mailadress).

Varje unik version av ett dokument ska levereras i ett arkivbeständigt format. Arkivformatet ska vara PDF/A-format.

Till varje dokument kan också filer levereras i s.k. produktionsformat. Med produktionsformat menas formatet som används av den programvara där originalfilen skapas. Produktionsfiler ska levereras till BORIS om FMV/FM äger konstruktionen.

Vid frågor kontakta: materielritningar@combitech.se

Postadress:
Materielritningar
Combitech AB
Technical Information Solutions
351 80 Växjö

 Vid inleverans till BORIS, följ ERIT-Inleverans till BORIS-BRA.pdf och installera ERIT. Installationsfilerna finns i ERIT_BORIS_Setup_1.3.1.zip.

 För alternativ inleverans till BORIS, följ Anvisning leveransfil BORIS.pdf och använd leveransfil xxx.xls

​Boris instruktioner, leverans- och installationsfiler


Användarhandbok BORIS.pdf
​Användarhandbok för system BORIS
Leveransbeskrivning BORIS / B.R.A (Sv).pdf
​​Instruktion för inleverans till BORIS
Instruction for delivery to BORIS / B.R.A (En).pdf
​​Instruction for delivery to BORIS
ERIT-Inleveran​s till BORIS-BRA.pdf
​Beskrivning av ERIT
ERIT_BORIS_Setup_1.3​.1​.zip
​ERIT installationsfiler
Anvisning leveransfil BORIS.pdf
​Anvisning för leveransfil i Excelformat
leveransfil_xxx.xls
Leveransfil i ExcelformatHistorik

Ritningshanteringen inom FMV och FM har gått från egna ritkontor och ritningsarkiv för fullformatsritningar via mikrofilmsystem till dagens helt digitala hantering.

Under 70- och 80-talet utdeponerades arkiven till centrala verkstäder och marinkommandon. Stödsystem för att hålla reda på ritningarna var system MAX , driftställe dåvarande Telub i Växjö. Samtliga ritningar mikrofilmades under samma period. Stödsystemet hette Mikrorit, driftställe FMV i Stockholm. System BORIS ersatte dessa två system 1993. 1995 började digitala leveranser från industrin. Mellan 1995 och 1998 digitaliserades ett arv på en miljon ritningar.

Stödsystem - BORIS

BORIS har idag ca 1000 användare inom FMs förband, skolor och verkstäder samt FMV och försvarsindustrin. Användarna ställer krav på BORIS via systemets felrapport-/önskemålsrutin. Mejlfunktion används för extern kommunikation med användarna.

Informationsstruktur:

  • Objekt är förrådsbeteckningar som importeras från system GoF.
  • För de förrådsbeteckningar som används i BORIS är BORIS intressentsystem till GoF.
  • I BORIS lagras ca 2 000 000 ritningar.

Behörighet

Alla digitala ritningar i BORIS är öppna. Ritningarna är grupperade per materielsystem. Handläggare får behörighet till de MS man arbetar med.

Behörighetsbegäran skall meddelas skriftligt genom mejl till cfsfmvpubl@fmv.se med uppgifter om namn, företag, avdelning, adress, tfn, och mailadress. För anslutning via KLAS-lösningen ange även användarnamn för inloggning i KLAS.​

  
Hantering av materielritningar (BORIS) under driftsättningsperiod

I samband med Go-live av Teamcenter kommer integrationerna mellan GoF och system BORIS vara avstängda, vilket påverkar hanteringen av materielritningar under driftsättningsperioden 2022-05-06 till 2022-05-23.

I och med "Go-live av Teamcenter" (ref 18FMV711-98:1) kommer det finnas begränsningar i möjligheterna att hantera integrationen mellan system GoF och BORIS. GoF kommer att stängas ned under denna period. Däremot kommer system BORIS vara tillgängligt som vanligt för åtkomst av materielritningar. Fr.o.m. den 2022-05-24 kommer integrationen mellan Teamcenter och BORIS vara igång.​​

Ändrat: 2022-04-26 09:48