Beskrivning
  
  
  
  
Produktkatalog Drivmedelhttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner/Generella/Handledning.png
Produktkatalog över drivmedel.
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/drivmedel/Drivmedelskatalog/index.aspxNy flik
Product Catalogue Fuelhttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner/Generella/Handledning.png
In English
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/drivmedel/Drivmedelskatalog_EN/index.aspxNy flik

 

Produktkatalog Drivmedel

Försvarsmakten tillhandahåller en produktkatalog för drivmedel som ges ut både i en svensk och en engelsk utgåva.
Genom att klicka på respektive bild ovan öppnas motsvarande produktkatalog.

Produktkatalogen innehåller en sammanställning av tekniska upplysningar om de standardiserade bränslen,
smörjmedel, smörjfetter, hydrauloljor, bromsvätskor och kylvätskor som anskaffas till Försvarsmakten.

De produkter som är vanligt förekommande inom Försvarsmakten är markerade med en symbol till höger om beteckning och benämning på produkten.
Motsvarande symboler för produkter återfinns i smörjscheman.

Syftet med produktkatalogen är ge information om vilka standardiserade drivmedelsprodukter som finns och ska användas i försvarsmateriel.
Produktkatalogen Drivmedel underlättar leverantörens möjlighet att välja rätt standardiserat drivmedel.
Denna utgåva finns även översatt till engelska (M7789-000193 CD PRKAT DRIVMEDEL).
Observera att de bifogade tekniska databladen från oljebolagen är inte översatta.

FMV är produktansvarig för de standardiserade drivmedelsprodukterna och FMV FSV RESMAT anskaffar och förrådshåller dessa produkter.

I katalogen finns anvisningar om åtkomst till Säkerhetsdatablad (SDB) i PRIO.

Det ska vara lätt att göra rätt! FMV Logistik Verksamhetsstöd