​Typkataloger

  
  
Beskrivning
  
  
  
  
Drivmedelhttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner/Drivmedel%20v5.png
Produktkatalog för drivmedel.
Öppnas i ny flik.
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/drivmedel/Sidor/Startsidemall.aspxNy flik
Produktkataloger MS 147https://logp.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner%202023/Redigerade%20ikoner%20v5/produktkatalog%20MS147%20v5%20lock.png
Fältarbetsmateriel resp. Förbindelsemateriel.
Kräver behörighet.
Öppnas i egen samma.
https://logp.fmv.se/tjansterprodukter/prodkat_MS147/Sidor/Startsida.aspxNavigering på sidan
Förplägnadsmateriel MS576 https://logp.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner%202023/Redigerade%20ikoner%20v5/Forplagnad%20lock%20v5.png
Kräver behörighet. Öppnas i samma flik.
https://logp.fmv.se/tjansterprodukter/ms576/Delade%20dokument/Produktkatalog%20MS576%20F%C3%B6rpl%C3%A4gnadsmateriel_2017.pdfNavigering på sidan
Generella underhållsutrustningar MS582https://logp.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner%202023/Redigerade%20ikoner%20v5/Generell%20underhallsutrustning%20v5%20lock.png
Kräver särskild behörighet.
Öppnas i samma flik.
https://logp.fmv.se/tjansterprodukter/prodkat_MS582/Sidor/Startsida.aspxNavigering på sidan
Produktkatalog TOOLShttps://logp.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner%202023/Redigerade%20ikoner%20v5/Produktkatalog%20tools%20jarn%20lock%20v5.png
Järnhandelsvaror, verkstads- och arbetsplatsutrustning. Kräver behörighet.
Öppnas i samma flik.
https://logp.fmv.se/tjansterprodukter/TOOLS/Delade%20dokument/KatalogVerktyg%20Utg%C3%A5va%204.pdfNavigering på sidan
Produktkatalog TOOLS Kemiska produkterhttps://logp.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner%202023/Redigerade%20ikoner%20v5/Produktkatalog%20tools%20kemiska%20lock%20v5.png
Kemiprodukter för verkstadsbruk.
Kräver behörighet.
Öppnas i samma flik.
https://logp.fmv.se/tjansterprodukter/TOOLS/Delade%20dokument/Katalog_kemiska_prod_FM.pdfNavigering på sidan
Produktkatalog TOOLS Handskarhttps://logp.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner%202023/Redigerade%20ikoner%20v5/Handskar%20lock%20v5.png
Specialanpassat sortiment med handskar från TOOLS.
Kräver behörighet. Öppnas i samma flik.
https://logp.fmv.se/tjansterprodukter/TOOLS/Delade%20dokument/Handskar%202021.pdfNavigering på sidan

Produktkataloger kan vara behörighetsskyddade. 

Normalt innebär det att det krävs ett externt användarkonto eller SFAP för åtkomst. 

För att få ett externt användarkonto kan du beställa ett via verksamhetsstod​@fmv.se. Vi behöver då dina kontaktuppgifter inklusive mobiltelefonnummer eftersom engångslösenord SMSas till dig, 
tillsammans med godkännandet från din uppdragsledare att du ska få tillgång till de behörighetsskyddade uppgifterna..

SFAP ordnas via din uppdragsledare på FMV.

Vissa produktkataloger kräver särskild behörighet. Då behöver du, förutom ett externt användarkonto eller SFAP, också begära att du ska få tillgång till de behörighetsskyddade uppgifterna,
tillsammans med godkännandet från din uppdragsledare/chef. Detaljer om vart denna begäran ska skickas finner du under respektive produktkatalog.

Det ska vara lätt att göra rätt! FMV Logistik Verksamhetsstöd