FMVs portal för stödlogistik

Loglogo

 Innehållsredigeraren ‭[1]‬

​Typkataloger

  
  
Beskrivning
  
  
  
  
Drivmedelhttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Prod_kat_Drivm_150.png
Produktkatalog för drivmedel.
Öppnas i ny flik.
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/drivmedel/Sidor/Startsidemall.aspxNy flik
Produktkataloger MS 147https://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Forbindelse.png
Fältarbetsmateriel resp. Förbindelsemateriel.
Kräver behörighet.
Öppnas i egen flik.
https://logp.fmv.se/tjansterprodukter/prodkat_MS147/Sidor/Startsida.aspxNy flik
Förplägnadsmateriel MS576 https://logp.fmv.se/PublishingImages/F%C3%B6rpl%C3%A4gnadsmateriel.png
Kräver behörighet. Öppnas i ny flik.
https://logp.fmv.se/tjansterprodukter/ms576/Delade%20dokument/Produktkatalog%20MS576%20F%C3%B6rpl%C3%A4gnadsmateriel_2017.pdfNy flik
Generella underhållsutrustningar MS582https://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Produktkatalog_ms582_150.png
Kräver särskild behörighet.
Öppnas i ny flik.
https://logp.fmv.se/tjansterprodukter/prodkat_MS582/Sidor/Startsida.aspxNy flik

 Innehållsredigeraren ‭[2]‬

​Produktkataloger kan vara behörighetsskyddade. 

Normalt innebär det att det krävs ett externt användarkonto eller SFAP för åtkomst. 

För att få ett externt användarkonto kan du beställa ett via ilsstod@fmv.se. Vi behöver då dina kontaktuppgifter inklusive mobiltelefonnummer eftersom engångslösenord SMSas till dig, 
tillsammans med godkännandet från din uppdragsledare att du ska få tillgång till de behörighetsskyddade uppgifterna..

SFAP ordnas via din uppdragsledare på FMV.

Vissa produktkataloger kräver särskild behörighet. 

Då behöver du, förutom ett externt användarkonto eller SFAP, skicka en begäran till ilsstod@fmv.se, tillsammans med godkännandet från din uppdragsledare/chef att du ska få tillgång till de behörighetsskyddade uppgifterna.