FMVs portal för stödlogistik

Loglogo

 Innehållsredigeraren

  
Händelse
Består av
  
  
  

​Version 1.0 är publicerat i logistikportalen

2016-06-01SysPUB19_Admin
  

Version 2.0 är publicerat i logistikportalen

De huvudsakliga förändringarna i denna version är:

  • Processbeskrivningarna A1-A8 har förkortats och gjorts tydligare.
  • Teckningsanvisningar har ersatts av nytt dokument, Illustrationsanvisningar.
  • Dokumentet TO-beskrivning har delats upp i flera dokument, och förtydligats för bättre läsbarhet.
  • Dokumentet Reservdelskatalog har uppdaterats.
  • Marinspecifik information relaterat produktion av bokpublikationer tillagt i regelverket.
  • Flygspecifik information relaterat produktion av bokpublikationer tillagt i regelverket.
  • Uppdateringar införda avseende hantering av leveranser i annan utgåveform än papper, i huvudsak digitala publikationer.
  • Flertalet språkförbättringar införda i regelverket.
  • Information relaterat S1000D-leveranser införda eller uppdaterade i regelverket.
2019-08-15SysPUB19_Admin