FMVs portal för stödlogistik

Loglogo

 Innehållsredigeraren

Lift & DUWeb

Lift är ett system för Försvarsmakten som behandlar både förnödenhetsredovisning och teknisk tjänst samt underhållsuppföljning och materielkonfiguration. För att få behörighet till Lift måste man genomgå kurser i de olika delarna. Kurserna är uppdelade i de olika systemdelarna Lift L, Lift C , Lift G och Lift LX. Under varje systemdel finns etapper med fördjupning inom de olika funktionerna, t ex vid redovisning och underhåll av förnödenheter, hantering av materiel eller bevakning av FM-fakturor. De olika kurserna sträcker sig från ett par timmar till flera dagar och genomförs på flera olika orter, t ex Arboga, Luleå, Stockholm, Såtenäs och Halmstad.

Göran Björklund är en av kursdeltagarna som berättar om kursen i materielplanering.

Hur upplevde du upplägget av kursen?
Det var ett bra upplägg, logiskt och pedagogiskt i egna databaser.
Lärarna var kunniga och insatta, och kunde möta alla elever med olika bakgrund och erfarenheter.
Kursen genomfördes på ett bra sätt och vi fick svar på våra frågeställningar.

Lift verkar kunna hantera både avhjälpande och förebyggande underhåll på ett bra sätt.
Ett exempel på detta är Gantt-schemat. Det är ett viktigt verktyg för planering av underhåll och avbrottshantering. Utbildningen har också gett mig mer insikt i materielplanering.

Lift är också en efterlängtad ersättare för DAFM.

Men en förutsättning för att verksamheten ska kunna nyttja Lift fullt ut, dvs rapportera vid källan, är förstås att tillgängligheten på terminaler blir bra.
Sammantaget har utbildningen gett mig bra förutsättningar för att utnyttja systemet.

Göran Björklund

Här hittar du just den utbildning du behöver för din tjänst!

Har du behov av att veta mer eller ta del av instruktioner, handböcker och mallar? Skicka ett mejl till funktionsbrevlådan och förklara ditt behov och på vilket uppdrag du arbetar. Utifrån dessa uppgifter kan vi göra dig till medlem i projektplatsen för Lift och DUWeb. Då får du tillgång till mer information.

  
  
Beskrivning
  
  
  
  
Lift & DUWebhttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Lift_150.jpeg
Informationssamling (kräver behörighet)
https://logp.fmv.se/tjansterprodukter/liftlxNavigering på sidan