FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

Webbplats Flygtransport publicerad på Logistikportalen

Webbplatsen ger Försvarsmakten och FMV stöd rörande certifiering av materiel för flygtransport i C-17, för behörig personal även tillgång till utfärdade certifikat.

​Försvarsmakten Sverige deltar från 2009 i ett 30-årigt europeiskt samarbetsavtal för flygtransporter benämnt SAC (Strategic Airlift Capability). SAC-samarbetet innebär att Försvarsmakten har förbundit sig att hyra flygtransportkapacitet i tre stycken C-17 transportplan som ägs av NAMO (NATO Airlift Management Organization). Ingående nationer har kommit överens om att det är amerikanska bestämmelser som ska gälla för flygtransporterna med C-17 i SAC. Detta innebär att det för viss materiel krävs ett certifikat för att få transportera materielen i C-17.

FMV handhar certifieringsärenden på uppdrag av Försvarsmakten och webbplatsen på Logistikportalen fungerar som ett stöd för Försvarsmakten och FMV rörande certifiering av materiel för flygtransport i C-17. För behörig personal nås härifrån också utfärdade certfikat.

OALI
2021-02-15

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.