FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

Webbplats 38.3 Testsammanfattningar är publicerad på Logistikportalen

En ny webbplats för åtkomst till testsammanfattningar för Litium- och Litiumjonceller/-batterier samt utrustning som kan innehålla detta har publicerats på Logistikportalen.

​Syftet med tjänsten 38.3 Testsammanfattningar är att personal inom FMV och användare inom industrin med konto till Logistikportalen skall få tillgång till 38.3 Testsammanfattningar för Litium- och Litiumjonceller/-batterier samt utrustning som kan innehålla detta. Sökningen sker bland samtliga indaterade 38.3 Testsammanfattningar i Logistikportalen.    

För att kunna använda tjänsten krävs att användaren är inloggad på Logistikportalen (med externt användarkonto eller SFAP).

Länk: https://logp.fmv.se/tjansterprodukter/Testsammanfattningar/Sidor/Testsammanfattningar.aspx


OALI
2023-12-06

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.