FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

Vidhäftningsdatabasen är nu publicerad i Logistikportalen

Nu är vidhäftningsdatabasen publicerad i Logistikportalens åtkomstskyddade del.

​Användare med åtkomst till logistikportalens åtkomstskyddade tjänster och produkter har nu tillgång till Vidhäftningsdatabasen.

RRSN
2017-10-10

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.