FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

Verksamhetsstöd GoF byter e-postadress

Från och med 1 Juni 2021 byter verksamhetsstöd GoF e-postadressen från verksamhetsstod.gof@fmv.se till ilsstod@fmv.se

​Det betyder att FMV ILS Kundtjänst tar hand om alla frågor som faller inom verksamhetsområde Grund & Förvaltningsdata (GoF).

Varje fråga får ett ärendenummer för säker uppföljning och återkoppling. Ärendet kategoriseras och fördelas till objektspecialister för vidare beredning och svar.

Välkommen med dina frågor till FMV ILS Kundtjänst: ilsstod@fmv.se

PEBAC
2021-05-28

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.