FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

VSDL (Verksamhetsstöd & Designledning) är publicerad

Ärendehanteringsverktyget VSDL (Verksamhetsstöd & Designledning) har nu publicerats på Logistikportalens behörighetsskyddade del.

VSDL är utvecklat för att stödja kundtjänstverksamheten inom MKOK 508. Det är uppbyggt kring funktionsroller, där varje roll har specifika behörigheter. Funktionsrollerna kan flexibelt konfigureras till olika verksamheter. Varje inloggad användare med behörighet till VSDL har en eller flera roller kopplad till sig. De centrala rollkategorierna i VSDL är kundtjänst, specialist och beslutsfattare/ledning. Ärenden inom MKOK 508 hanteras i verktyget av de olika funktionsrollerna och kundtjänst MKOK 508 levererar svar till kund baserat på en FAQ-databas.

Vid frågor gällande VSDL, kontakta delprojektledare Torbjörn Innervik, torbjorn.innervik@fmv.se alternativt verksamhetskoordinator Alexandra Berggren alexandra.berggren@fmv.se

OALI
2018-08-17

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.