FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

Vård FM är uppdaterad

För att skapa ett vårdsystem där materielunderhållet i större grad baseras på det faktiska nyttjandet av materiel har materielvårdsschema daglig och särskild tillsyn reviderats.

Av den anledningen finns det nu en e-utbildning framtagen, tillgänglig på Vård FMs webbplats här på Logistikportalen. Syftet med utbildningen är att ge dig kunskap så att du kan revidera scheman för materielen inom ditt ansvarsområde. Utbildningen beskriver vilka förändringar som införs och hur revideringen genomförs. 

Utbildningen består av en E-utbildning i två delar. 

  • Del 1 ger en introduktion till revideringsarbetet och vänder sig till alla som vill få en beskrivning av vilka förändringar som införs i Vård FM.
  • Del 2 beskriver mer i detalj metodiken vid revideringsarbetet och vänder sig i första hand till dig som ska arbeta praktiskt med att revidera materielvårdsscheman.

I samband med tillägget av utbildningen har också övrig information på sidan uppdaterats och fler kopplingar finns till MVIF Online.

Kontakt vid frågor gällande Vård FM är mvif.fmv@fmv.se

ROKOS
2018-10-26

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.