FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

Uppdaterade dokument gällande samråd TO

Nu finns det nya och uppdaterade dokument gällande samråd samt fastställande av Teknisk Order.

​Följande dokument är uppdaterade gällande samråd och fastställande:

  • Beslut samråd TO juni 2018
  • Bilaga rutin för tecknande av samråd på Tekniska Order
  • Beslut Fastställande Materielpublikation

Följande dokument är helt nya gällande samråd och fastställande:

  • Checklista före samråd TO
  • SAMRÅDSBLANKETT TO
MAANM
2018-07-09

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.