FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

Uppdaterade blanketter för materielpublikationer

Blanketter för beslut om fastställelse och upphävande av materielpublikationer samt publikationsuppdrag finns nu i nya utgåvor.
​Blanketter för materielpublikationer har publicerats i nya utgåvor. De nya blanketterna är:

  • Beslut Fastställande Materielpublikation
  • Beslut Publicering Materielpublikation_Vmhskede
  • Beslut upphävande materielpublikationer
  • Publikationsuppdrag

Du finner blanketterna samlade, precis som tidigare, på: Blanketter (fmv.se)

Gamla versioner av blanketterna upphävs. Vänligen använd de nya. ​

OALI
2023-07-04

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.