FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

Uppdaterad Fördelningslista

Fördelningslistan består numera av två sidor. En första sida med det summerade antal publikationer per mottagare och en andra sida med en beräkningsmall för antalet publikationer. Beräkningsmallen används endast om man inte fått uppgiften om antalet från berörd instans (information om det finns i fördelningslistan).
MASEL
2021-05-24

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.