FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

TIA UHP är nu publicerad

Nu är ytterligare en TIA-produkt driftsatt och tillgänglig via Logistikportalen. ​Det handlar om TIA UHP (Teknisk Information Autonom - Underhållsplaner).

​TIA UHP (Teknisk Information Autonom - Underhållsplaner) är en dygnsvis sammanställd weblösning för presentation av fastställda Underhållsplaner från PSUHP. TIA UHP omfattar i dagsläget information från PSUHP, GoF REG, REF Termkatalog och PMF.

Du hittar TIA via den behörighetsskyddade delen av Logistikportalen: https://logp.fmv.se/tjansterprodukter/tia.

JOGUS
2018-06-13

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.