FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

Stödsystem GoF - tillgänglighet

Med anledning av att vi stöttar system PRIO med extrakt kommer all integration från GoF REG till samtliga intressentsystem stängas från och med måndagen 2018-01-29 kl. 22:00.

Med anledning av att vi stöttar system PRIO med extrakt kommer all integration från GoF REG till samtliga intressentsystem stängas från och med måndagen 2018-01-29 kl. 22:00.

Indatering av nya produkter och registervård av förnödenheter kan utföras som vanligt i delsystem PDR (applikationerna PDRin, PDRkl och PDRrv) och värden för GoF termer kommer att lagras i GoF REG som vanligt.
Nya/ändrade värden i GoF REG distribueras däremot INTE till intressentsystemen mellan 2018-01-29 KL. 22:00 till 2018-02-01 kl. 18:00.

 

 

JESVE
2018-01-24

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.