FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

Sommaröppet i kundtjänsten

I år kommer FMV Kundtjänst Verksamhetsstöd att vara bemannad under vardagar, precis som vanligt, under hela sommaren.

​I år kommer FMV Kundtjänst Verksamhetsstöd (verksamhetsstod@fmv.se) att vara bemannad under vardagar under hela sommaren. Det innebär att inkommande ärenden kommer att lottas ut till funktionsroller i förvaltningen och registreringsmail kommer returneras till frågeställaren.

Notera dock att svarstiderna kan vara längre under v 26-32, då specialistkompetens inom specifika områden periodvis kan saknas p.g.a. semester.​
OALI
2022-06-21

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.