FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

Samråd på TO

Från och med den 1 januari 2017 ska Försvarsmakten teckna samråd på röda TO enligt samordningsavtalet § A4.1 Föreskrifter och teknisk information. Observera att detta endast gäller röda TO fram till den 1/5 2017.​

Detta görs på blanketten ”Beslut fastställande materielpublikationer” som återfinns i logistikportalen på följande adress: https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/blanketter/ och enligt rutin beskrivet i skrivelse: Beslut angående FM samråd på Teknisk Order. Diarienummer 17FMV68-1:1. 

Observera att detta endast gäller röda TO fram till den 1/5 2017, därefter samtliga TO.​

Detaljer finns beskrivna längst ner i aktiviteten A4.3 Genomföra granskning i Regelverk FMV Materielpublikationer.

HAKAL
2017-01-17

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.