FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

Sökfunktion i Logistikportalen

Sökfunktionen i Logistikportalen har utökats med ett sökcenter.

Utöver att fritextsöka kan du i sökcentret läsa hjälptexter kring hur du utformar sökningar och hur du förfinar ditt sökresultat. Du kan även välja att söka via ett mer avancerat sökformulär som bättre hjälper dig att få relevanta sökträffar.

Utöver möjligheten att söka via ett enkel gränssnitt och ett som medger avancerad sökning, kan du som har behörighet att logga in på Logistikportalens behörighetsskyddade delar även söka i den behörighetsskyddade informationen. Det går inte att söka på publik och behörighetsskyddad information samtidigt eftersom dessa sökindex är uppdelade på två åtskilda delar.

Du hittar ikonen för sökcentret under "Tjänster och produkter" för den publika delen av Logistikportalen respektive den behörighetsskyddade delen av Logistikportalen.

RRSN
2019-01-25

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.