FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

Säkerställ Registrering & Registervård

För att underlätta arbetet med nyregistrering av förnödenheter i anskaffningsprojekten tecknade FMV i början av året ramavtal för konsulttjänster inom registrering och registervård i Försvarsmaktens och FMV:s stödsystem.

Det skall vara enkelt för beställaren att avropa konsulter även då det föreligger behov av registervård.

Ramavtalet avropas i rangordning med hjälp av mallen som finns på Ramavtalsportalen.

Ramavtalet är giltigt från 2019-01-01 och i tre år till 2021-12-31. Därefter finns möjlighet till förlängning.

De stödsystem som för närvarande berörs av detta är:

    • GoF REG/PDR – Förnödenhetsdataregistrering/Produktdataregistrering
    • Lift - Lednings och informationssystem för Försvarsmaktens förnödenhetsförsörjning och teknisk tjänst
    • PSUHP – Produktionssystem underhållsplaner
    • PMF – Produktionssystem materielförteckningar

Se ramavtalet i sin helhet på Ramavtalsportalen.

Det finns även en Vägledning på Ramavtalsportalen som beskriver ramavtalet i sin helhet. Kontaktpersoner hittar ni på sista sidan i det dokumentet.

Om ni har frågor kontakta Peter Bäck, peter.back@fmv.se eller Eva-Lena Olnils, olnils.eva-lena@fmv.se.

PEBAC
2019-06-26

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.
direktlänk till Ramavtal Ror

​ett klick på bilden tar Dig till ramavtalet