FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

Säkerhetsdatablad publicerade

Säkerhetsdatabladen har godkänts för publicering i Logistikportalen. Därmed öppnas nu möjligheten att kunna söka alla Säkerhetsdatablad utan att behöva vara registrerad användare av FMV’s SharePoint.

Nu är det alltså fritt fram för vem som helst att söka fram Säkerhetsdatablad här och det fordras inte längre någon registrering av användare. 
Sökningen sker i stort sett på samma sätt som tidigare med den skillnaden att det sist angivna sökbegreppet i sökrutan nu med automatik ALLTID avslutas med en asterisk (*).
Det finns en uppdaterad handledning att tillgå på ​​Säkerhetsdatabladens startsida. 
 
Biblioteket med Säkerhetsdatabladen uppdateras oregelbundet med kopior från PRIO där originalen är lagrade. ​

RUPE
2016-06-08

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.