FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

Remiss av regelverk för FMV materielpublikationer

Dags för remissgranskning av Regelverk för FMV Materielpublikationer

​Under hösten kommer det omarbetade regelverket för FMV materielpublikationer remissgranskas internt inom FMV samt av representanter för industrin. Kontakta Stefan Rosén för vidare information.

 

Stefan Rosén
2016-01-04

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.