FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

Registervård TO

Registervårdande insatser behöver genomföras i DITO för där i hanterade Tekniska Order för att säkerställa systemsäkerhet och andra kritiska aspekter.
För att säkerställa systemsäkerhet och andra kritiska aspekter, t.ex. korrekt överföring av information mellan olika stödsystem, har det visat sig att registervårdande insatser behöver genomföras i DITO och av där i hanterade TO.
Ansatsen är:
  • att i första steget överföra från ansvarskod 51520 – vilken inte är densamma som för materielen i aktuell TO – till det förnödenhetsansvar som angivits för de(-t) objekt TO:n avser.
  • att i andra steget ge ut en instruktion riktad till förnödenhetsansvarig för TO för att ge erforderlig vägledning till dennes åtkomst till och hantering av verktyget TIA Informationsanalys (TIA IA) samt hantering av de för dem relevanta via verktyget TIA IA presenterade avvikelserna.


OALI
2021-06-01

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.