FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

Regelverk FMV Reservmaterielberedning är nu publicerat

Alla med SFAP-dator har tillgång till regelverket. Industrin kan på begäran och efter behovsprövning få konto för inloggning.

​Den reservmaterielportal som tidigare funnits på Insidan är nu ersatt av Regelverk FMV Reservmaterielberedning. En fördel är att industrin nu kan beredas åtkomst när så krävs. En annan fördel är att regelverket strukturerats om utifrån ett livscykelperspektiv. 

Alla med SFAP-dator har tillgång till regelverket. Industrin kan på begäran och efter behovsprövning få konto för inloggning. Begäran om åtkomst ställs till logistikportal.fmv@fmv.se.

För er som har åtkomst finns en direktlänk till Regelverk FMV Reservmaterielberedning här.

RRSN
2017-05-05

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.