FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

Publicering av Begreppsförteckning logistik

Begreppsförteckning logistik innehåller förklaringar kring en mängd begrepp inom olika teknik- och kompetensdomäner i logistikområdet.

​Mängden begrepp kompletteras efterhand. Förslag på tillägg och korrigeringar mottages via Logistikportalens funktionsbrevlåda.

Begreppen är organiserande per teknik- eller kunskapsdomän, men sökning kan ske tvärs genom dessa domäner. Sökning sker både på begreppsbenämningar och ord i de förklarande texterna.

Observera att begreppsförteckningen endast är tillgänglig efter inloggning.

RRSN
2017-06-14

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.