FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

Planerat arbete på GoF

Planerat arbete på GoF med start 14 november. På grund av planerat arbete kommer GoF REG att vara stängt under perioden 15/11 till 19/11.

Användare kommer kunna jobba i systemen PDR och GoF fram till klockan 17.00 onsdag den 14:e november, någon gång under måndagen den 19:e november kommer systemen åter att vara tillgängliga.

I samband med detta ser man också över inloggningsförfarandet och behov av tillgång till GoF WEB. För de användare som har behörighet i PDR så kommer de fortsatt att ha tillgång till GoF WEB men med annat inloggningsförfarande.

Inloggning till GoF WEB kommer att ske via FMV Systemportal, precis som för flera andra system, däribland PDR. För de som loggar in via en SFAP så kommer Single Sign On att försvinna och man kommer istället att få logga in med användarnamn och lösenord. Användarnamnet kommer att vara det samma som befintligt Landa-ID men lösenordet är inte synkroniserat eftersom det är två skilda domäner.

För användare som idag loggar in via PointSharp och även har PDR kommer de att hänvisas till FMV Systemportal och användarnamn kommer att bytas ut mot de användarnamn man har i FMV Systemportal/ PDR.

För de som bara har tillgång till GoF WEB men ej PDR kommer vi att hänvisa till TIA GoF om det inte finns särskilda behov. Särskilda behov kan till exempel vara behov att kunna skapa generiska rapportunderlag för maskinella uppdateringar. TIA GoF uppdateras varje dygn från GoF REG.
Har man fortsatt behov av GoF WEB men inte är användare i PDR så anmäler man detta till cfsfmvpubl@fmv.se.
Vi ber er observera att system som är intressenter till GoF inte kommer få några uppdateringar under den tid GoF REG är avstängt. Det innebär att alla system som är konsumenter kommer jobba med GoF-data från den 14/11 och först den 19/11 kommer uppdaterad information att skickas.
Uppstår det några problem med inloggning så kontakta cfsfmvpubl@fmv.se.

RRSN
2018-11-08

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.