FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

Planerad stängning av Teamcenter kommer inte genomföras

Den planerade stängningen av Teamcenter med driftsättning av release 4.1 kommer inte att genomföras 2-6 februari.I samband med slutliga förberedelser inför planerad driftsättning har det uppkommit omständigheter som 
inte medger en driftsättning. Det innebär att den planerade stängningen av Teamcenter från 2-6 februari nte kommer att ske. 

System DÄB för FMS 39 som ska avlösas kommer inte att stängas ned och fortsatt vara tillgängligt tills 
nytt datum beslutats. 

Ny tid för driftsättning kommer att kommuniceras när detta är beslutat. STAFR
2024-02-01

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.