FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

Ny webbplats InfoQ på Logistikportalen

I dag har en ny webbplats med information om InfoQ publicerats på Logistikportalen.

Info Q, eller FMV Informationskvalitetskontor, utgör en centraliserad funktion inom FMV med uppgift att analysera förnödenheters masterdata i syfte att hitta avvikelser från verksamhetsregler, informationsfel eller diskrepanser mellan systemen. På webbplatsen finns det också information om Beredningsgruppens arbete.

Just nu är arbetet fokuserat på att höja kvalitén inom Tekniska Order.

Startsidan för InfoQ på Logistikportalen finner du här: ​​https://logp.fmv.se/tjansterprodukter/infoq/Sidor/Start.aspx

OALI
2023-11-06

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.