FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

Ny användarhandbok GoF

Nu finns den senaste versionen av användarhandbok Grund och Förvaltningsdata GoF, publicerad på logistikportalen.


​Användarhandboken uppdateras succesivt i syfte att bli stringent och entydig.

Dessutom sker uppdateringar när användargränssnitten i delsystem och applikationer har förändrats avsevärt.

 

Här finns en länk till logistikportalen: https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/gof/Sidor/stödsystem.aspx


Förslag på förändringar och uppdateringar skickas till  Verksamhetsstöd GoF

verksamhetsstod.gof@fmv.se

 

Logistik Materieldata
2019-01-25

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.