FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

NATO Codification System, NCS, är nu publicerad

Ytterligare en tjänst är publicerad på Logistikportalen. Den omfattar både öppen och intern information.

Sverige är sedan 1 augusti 2017 medlem inom NATO Codification System på Tier 2 nivå, detta innebär att:

  • Sveriges NATO Codification Bureau, NCB, ansvarar för kodifiering av alla inom landet designade produkter som exporteras till NATO- eller Tier 2-länder
  • Ansvaret gäller även om Sverige inte själva använder produkten/systemet

NCS är det system som samtliga NATO- och Tier 2 länder använder i syfte att uppfylla samma mål som vi nationellt gör med Grund- och Förvaltningsdata, GoF, dvs. avser sådan typinformation som är unik eller specifik för den enskilda förnödenheten, och vars innehåll är stabilt över tiden, t.ex. information som:

  • möjliggör entydig identifiering
  • innehåller tekniska beskrivningar och data

Detta skapar förutsättningar för en effektiv hantering i FM:s samtliga processer över livscykeln.

På NCS-sidan i Logistikportalen är inriktningen att all information som rör NCS skall finnas samlad på ett och samma ställe. Här återfinns exempelvis länkar till informationsmaterial om NCS, information om stödsystem, styrande dokument, FAQ mm.

Kontakt vid frågor gällande metodstöd, styrande dokument, handböcker och stödsystem, är fmv.verksamhetsstod.ncs@fmv.se

JESVE
2018-07-04

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.

​Tjänsten finns på denna länk.