FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

Logistikportalen åter åtkomlig med externt användarkonto

Logistikportalens inloggningsskyddade del är åter åtkomlig med externt användarkonto.

​​Åtkomstproblemet uppmärksammades på onsdagsmorgonen och gällde användare med externa användarkonton.

Nu är accessen återställd för berörda användare. 

OALI
2021-11-18

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.