FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

Leveranser av Grund- och Förvaltningsdata samt Teknisk Information under semesterperioden

Information från Combitech AB gällande produktion Grund- och Förvaltningsdata GoF, materielpublikationer och materielritningar under semesterperioden 2017.

Följande typ av produktion avses:

  • Produktion klassificering, typminskning, kodifiering och nummerbestämning
  • Produktion materielförteckningar (SL, TL o RDK)
  • Produktion bokpublikationer och Tekniska Order TO
  • Produktion FMV avvecklingsskrivelser
  • Produktion materielritningar

Tidigare år har mängden inkommande ärenden visat sig vara lägre än normalt under semesterperioden, Combitech AB kommer därför anpassa bemanningen för vecka 27-31.

Samtliga tjänsteprodukter kommer vara bemannade, men svarstiderna kan bli något längre. Var noggrann med att använda funktionsbrevlådorna, då alla handläggare inte kommer vara på plats hela perioden.

Vet ni om att ni har deadlines under perioden, kontakta Arne Rubin redan nu så Combitech AB kan hjälpa er i god tid.

Arne Rubin, e-post: arne.rubin@combitech.se 010-215 04 60

Kontaktperson under semesterperioden

Veronica Parsland: veronica.parsland@combitech.se

Funktionsbrevlådor

Tekniska order, e-post: tekniska.order@combitech.se
Materielritningar, e-post: materielritningar@combitech.se
Materielförteckningar, e-post: materielforteckningar@combitech.se
Bokpublikationer, e-post: bokpublikationer@combitech.se

JESVE, HAKAL
2017-05-22

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.