FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

Kundtjänsten byter namn

FMV Kundtjänst ILS byter idag namn till FMV Kundtjänst Verksamhetsstöd.

Måndag 4 april, kommer FMV Kundtjänst ILS att byta namn till FMV Kundtjänst Verksamhetsstöd.

E-postadressen till funktionsbrevlådan kommer ändras från ilsstod@fmv.se till verksamhetsstod@fmv.se.

Anledningen till namnbytet beror på att Kundtjänsten kommer hantera PLM-frågor i större omfattning och risken finns då att begreppet ILS i namnet kan förvirra och vara begränsande. Namnbytet ger också möjlighet att ta in nya områden om verksamheten breddas. ​

​Den gamla e-postadressen kommer att vara aktiv och bevakas i kundtjänst under en period framöver, och kommer att ha ett auto-svar som hänvisar till den nya adressen.

OALI
2022-04-04

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.