FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

Logistikportalen ej åtkomlig

Den inloggningsskyddade delen av Logistikportalen (https://logp.fmv.se) är idag tyvärr ej åtkomlig för användare med externa användarkonton.

​Åtkomstproblemet uppmärksammades på onsdagsmorgonen och gäller för användare med externa användarkonton. Användare med SFAP påverkas inte. Ej heller access till den publika delen av Logistikportalen (https://logistikportalen.fmv.se)

FMV Servicedesk arbetar med att lösa problemet.


OALI
2021-11-17

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.