FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

Ingen uppdatering av säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatabladen som är publicerade på logistikportalen uppdateras inte från juni 2020.

​FMV arbetar på en lösning för att kunna återupprätta uppdateringsarbetet. Mer information kommer.

2020-06-05

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.